VA-arbete Runristargatan

Pågående projekt 2016-03-19 08:00
Helsingborg: Runristargatan

Med början vecka 14 byter vi ut vattenledningarna som försörjer fastigheterna på Runristargatan med vatten. Samtidigt byter Öresundskraft ut fjärrvärmeledningarna i området.

Startdatum: 2016-04-04 07:00 Beräknas klart:Sommaren 2017

Detta gör vi

Arbetet omfattar huvudledningar för dricksvatten och servisledning fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns (vattenservis). Samtidigt byter Öresundskraft ut fjärrvärmeledningarna i området.

Arbetet utförs i två etapper:

Etapp 1: Runristargatan 1-38, påbörjas vecka 14

Etapp 2: Runristargatan 41-42, exakt datum ej klart ännu

Arbetet kommer att hålla på som längst till sommaren 2017. 

Så påverkas du

För att minimera störningar i vattenleveransen under arbetets gång kommer tillfälliga vattenledningar att läggas ovan mark. Kortare vattenavstängningar kommer att ske under byggtiden, dessas aviseras berörda separat.

Vissa problem med framkomligheten under byggtiden kan förekomma.

Om ni avser byta vattenservisen inom er fastighet i samband med vårt arbete ska en VA-anmälan skickas in. Kontakta gärna vår kundservice på tel 010-490 97 00 för råd och anvisningar i samband med detta.

Entreprenör

AKEA

Mer information


Mats Norberg
Gruppchef Ledningsnät
mats.norberg@nsva.se
010-490 97 75

Mer information


Lilian Rundström
VA-ingenjör Anslutning
lilian.rundstrom@nsva.se
010-495 87 04