Sockengatan

Pågående projekt 2017-09-26 15:08
Helsingborg: Sockengatan

Eftersom det har vuxit in mycket rötter i dag- och/eller spillvattenledningarna behöver NSVA byta och/eller relina ledningarna längs Sockengatan. Som första etapp börjar vi med delen mellan Fältarpsvägen och Sofiebergsvägen, därefter utvärderar vi om vi kan fortsätta arbetet framåt.

Uppdatering 2017-09-26: första etappen är klar och vi jobbar nu vidare från Sofiebergsvägen och norr ut. Entreprenadarbetet påbörjades vecka 38 och kommer att pågå under hösten och vintern.

Startdatum: 2017-07-03 08:00 Beräknas klart: december 2017

Detta gör vi

Eftersom det har vuxit in mycket rötter i dag- och/eller spillvattenledningarna behöver NSVA byta och/eller relina ledningarna längs Sockengatan.

Bilden är tagen under ett annat relining-arbete. Här kan du läsa mer om relining.

 

Så påverkas du

Entreprenören NCC gräver inte upp allt på en gång utan arbetar sig metodiskt framåt. Därför blir tiden som vi eventuellt gräver utanför berörda fastigheter begränsad. NCC kommer att planera entreprenadarbetet så att olägenheten för berörda fastighetsägare blir så liten som möjligt.

Dagtid kan en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter uppstå. Främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. Vi ber om överseende med detta.

Vi kommer att försöka göra så liten åverkan som möjligt, framför allt för att inte påverka träden i allén och för att inte störa trafiken på gatan.

Entreprenör

NCC

Kontaktinformation: Jenny Juliusson, projektledare NSVA, tel: 010- 490 97 19.