Sockengatan

Pågående projekt 2017-07-03 06:58
Helsingborg: Sockengatan

Eftersom det har vuxit in mycket rötter i dag- och/eller spillvattenledningarna behöver NSVA byta och/eller relina ledningarna längs Sockengatan. Som första etapp börjar vi med delen mellan Fältarpsvägen och Sofiebergsvägen, därefter utvärderar vi om vi kan fortsätta arbetet framåt.

Startdatum: 2017-07-03 08:00 Beräknas klart:Augusti 2017

Detta gör vi

Eftersom det har vuxit in mycket rötter i dag- och/eller spillvattenledningarna behöver NSVA byta och/eller relina ledningarna längs Sockengatan. Som första etapp börjar vi med delen mellan Fältarpsvägen och Sofiebergsvägen, därefter utvärderar vi om vi kan fortsätta arbetet framåt.

Bilden är tagen under ett annat relining-arbete. Här kan du läsa mer om relining.

Så påverkas du

Entreprenören NCC gräver inte upp allt på en gång utan arbetar sig metodiskt framåt. Därför blir tiden som vi eventuellt gräver utanför berörda fastigheter begränsad. NCC kommer att planera entreprenadarbetet så att olägenheten för berörda fastighetsägare blir så liten som möjligt.

Kontaktinformation

Jenny Juliusson, projektledare NSVA, tel: 010- 490 97 19.

Entreprenör

NCC