Örebrogatan

Pågående projekt 2017-03-29 08:08
Helsingborg: Örebrogatan samt delar av Halmstadsgatan och Veingegatan
Startdatum: 2017-04-03 08:00 Beräknas klart: december 2017

2017-07-07: VA-projektet har sommaruppehåll under veckorna 29-31. Under dessa veckor kommer arbete gällande återställning, kantstensjustering och plattläggning att utföras.

 

På uppdrag av Helsingborgs stad fortsätter NSVA med arbetet att VA-sanera i området Wilson Park. Med start måndag 3 april 2017 kommer VA-sanering att genomföras på Örebrogatan samt delar av Halmstadsgatan och Veingegatan. Arbetet kommer att utföras av den upphandlade entreprenören MVB Syd AB och beräknas vara klart i december 2017.


Detta gör vi

Arbetet innebär att separata ledningar läggs för dagvatten respektive spillvatten. Samtidigt byts vattenledningen i området.

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att lägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt att vi minskar belastningen på våra reningsverk som annars renar smält- och regnvatten som inte behöver renas.

Arbetet kommer innebära att helt nya spillvattenledningar och delvis nya dagvattenledningar förläggs i gatorna. Saneringsarbetet kommer även omfatta omläggning av befintlig vattenledning till en ny i PE-material.

Till fastigheterna kommer nya servisledningar att anläggas från huvudledningarna i gatan fram till tomtgräns.

Så påverkas du

 

2017-07-07: VA-projektet har sommaruppehåll under veckorna 29-31. Under dessa veckor kommer arbete gällande återställning, kantstensjustering och plattläggning att utföras.

 

 

På uppdrag av Helsingborgs stad fortsätter NSVA med arbetet att VA-sanera i området Wilson Park. Med start måndag 3 april 2017 kommer VA-sanering att genomföras på Örebrogatan samt delar av Halmstadsgatan och Veingegatan. Arbetet kommer att utföras av den upphandlade entreprenören MVB Syd AB och beräknas vara klart i december 2017.

Entreprenör

MVB Syd AB

Anslutningsfrågor: Patrik Andersson, VA-ingenjör, NSVA, tel 010-490 98 39

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71