Elinebergsvägen: ny huvudvattenledning

Pågående projekt 2016-09-08 13:16
Helsingborg: Elinebergsvägen

Med start i slutet av september 2016 kommer NSVA att lägga en ny huvudvattenledning i Elinebergsvägen, i sträckan mellan Ramlösavägen och Lagmansgatan.

Startdatum: 2016-09-26 08:00 Beräknas klart: juni 2017

Detta gör vi

Med start i slutet av september 2016 kommer NSVA att lägga en ny huvudvattenledning i Elinebergsvägen, i sträckan mellan Ramlösvägen och Lagmansgatan. Arbetet beräknas pågå fram till semesterperioden 2017.

Huvudvattenledningen är en av ledningarna som förser Helsingborg med dricksvatten. Den löper från Örby vattenverk i söder och vidare norrut mot resten av staden. Vi gör detta arbete för att säkerställa framtidens vattenleverans till Helsingborg och för att få bättre kapacitet i ledningsnätet.

Så påverkas du

Under byggtiden kommer vissa problem med framkomligheten att uppstå för dem som passerar rubricerade gator. Projektet kommer att utföras etappvis på grund av den långa arbetstiden, vilket innebär att det mestadels kommer att vara farbart till och från fastigheter från något håll under hela perioden. Ett undantag är parkeringarna utmed Elinebergsvägen som stundtals inte kommer att vara tillgängliga. Vi ber om överseende med de eventuella problem som projektet medför.

Nya busstider från och med måndagen den 3 oktober

Arbetet kommer även att innebära flytt av busshållplatser eftersom bussarna inte kommer att kunna köra genom Elinebergsvägen under byggtiden. NSVA, Skanska och Skånetrafiken har tillsammans arbetat fram en lösning där vi bygger tillfälliga busshållplatser på Lagmansgatan, strax norr om Elinebergsrondellen. Utöver detta kommer den befintliga busshållplatsen Elinebergsplatsen att användas. De nya bussturerna kommer att gälla från och med måndagen den 3 oktober. Reseplaneraren ska fungera som vanligt, de tillfälliga busshållplatserna ska finnas med.

Vattenleveransen

Vattenleveransen kommer att ske som vanligt under stora delar av arbetstiden. I samband med att vi tar de nya ledningarna i drift kommer NSVA att behöva göra kortare avbrott i vattenleveransen. Planerade avbrott kommer att ske dagtid och aviseras i god tid, bland annat via informationslappar på entrédörrarna i respektive trapphus (gäller flerfamiljshus).

Vill du veta mer om vårt arbete? Läs våra informationsbrev!

Vi kommer att ha postlådor där Elinebergsvägen korsar tvärgatorna Luggudegatan, Häradsgatan och Domaregatan samt en vid korsningen Ritaregatan/Lantmätaregatan. Här kommer du att kunna hämta månadsbrev med ny information som rör projektet.

Dessa informationsbrev publiceras även här på vår webb, Informationsbrev Elineberg.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel 010-490 97 00 eller via e-post till kundservice@nsva.se

Entreprenör

Skanska

Kontaktperson: Cecilia Lychou, projektledare, NSVA. Tel 010-490 97 00.