Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Pågående projekt 2016-12-08 15:13
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-12-08 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.

Detta gör vi

Arbetet kommer att utföras i egen regi. Vi kommer att byta ut den befintliga vattenledningen till en ny i plast. Dagvattenledningarna kommer eventuellt att ligga kvar, men vi kommer att bygga ut systemet med hjälp av underjordiska dagvattenkassetter och anslutningar till den ledningen som ligger i Ytterövägen.

Så påverkas du

Vid olika tillfällen kommer vattnet att behöva stängas av under kortare stunder. NSVA kommer att meddela berörda fastighetsägare när detta blir aktuellt.

Möcklögatan och Tärnögatan kan komma att påverkas av vattenavstängningar.

Byggmaskiner kommer att finnas på cykelvägar och gångbanor i berörda områden vilket kan medföra att det blir oljud. Det kommer även att bli svårframkomligt på sina ställen. VI ber om överseende med detta.

Entreprenör

NSVA i egen regi

Kontaktinformation: Erik Kalla, projektledare. Tel: 010-490 97 00. E-post: erik.kalla@nsva.se