Rundelsgatan, Billesholm

Pågående projekt 2017-01-11 13:48
Bjuv: Rundelsgatan, Billesholm

Den befintliga vattenledningen av gjutjärn som ligger i Rundelsgatan är i dåligt skick med återkommande läckor som problem. Vattenledningen om cirka 225 meter kommer därför att läggas om samt servisventiler bytas ut.

Startdatum: 2017-02-01 08:00 Beräknas klart: maj 2017

Detta gör vi

Arbetet innebär att vi byter ut den befintliga vattenledningen mot en ny i plast. Vi byter även ut servisventilerna.

Så påverkas du

Under projektets gång kommer vattnet att stängas av vid olika inkopplingsarbeten. Vi kommer att underrätta berörda fastighetsägare om när detta kommer att ske.

Framkomligheten kommer att bli begränsad och utomhusmiljön vara bullrig. Vi ber om överseende med detta.

Entreprenör

NSVA i egen regi

Mer information


Marlene Hylander
Projektledare
marlene.hylander@nsva.se
010-495 87 18

Mer information


Birger Sandell
Arbetsledare Rörnät
birger.sandell@nsva.se
010-490 97 15