Norra Storgatan 51, 55, 57 och 66, Bjuv

Pågående projekt 2017-02-06 11:15
Bjuv: Norra Storgatan 51, 55, 57 och 66

Bakgrunden till projektet är att berörda fastigheter ligger förhållandevis nära befintligt kommunalt ledningsnät och att flera av de enskilda anläggningarna inte når upp till dagens miljökrav, enligt den tillsyn som Söderåsens miljöförbund tidigare genomfört.

Startdatum: 2017-02-09 08:00 Beräknas klart: april 2017

Detta gör vi

NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att bygga ut avloppsledningsnätet till fastigheterna Norra Storgatan 51, 55, 57 och 66. Det innebär att spillvattnet från dessa fastigheter i framtiden kommer att ledas till det kommunala reningsverket istället för till den enskilda avloppsanläggning som är fallet idag. Fastigheterna kommer efter utbyggnaden att ingå i kommunalt verksamhetsområde för spillvatten.

Så påverkas du

Projektet beräknas starta i mitten av februari.

Norra Storgatan ska vara farbar under hela projektet men framkomligheten kan periodvis vara begränsad.

Entreprenör

NSVA i egen regi

Cecilia Lychou, projektledare, NSVA, tel 010-490 97 00