Hyllinge: Ågatan

Pågående projekt 2017-10-23 12:31
Åstorp: Ågatan, Hyllinge

Dricksvattenledningen ska bytas då den befintliga är i dåligt skick och har orsakat ett antal läckor. Spillvattenledningen är även den i dåligt skick och måste bytas ut. Dagvattenledningen ska bytas ut till en ledning av större dimension för att öka kapaciteten.

Startdatum: 2017-10-30 08:00 Beräknas klart:2018-03-30

Detta gör vi

NSVA kommer att schakta upp gatan och lägga ner nya ledningar för dricksvatten, spill- och dagvatten. Dricksvattenledningen ska bytas då den befintliga är i dåligt skick och har orsakat ett antal läckor. Spillvattenledningen är även den i dåligt skick och måste bytas ut. Dagvattenledningen ska bytas ut till en ledning av större dimension för att öka kapaciteten.

Så påverkas du

Begränsad framkomlighet kommer att råda och en del buller från maskinerna kommer att uppstå. Vi ber om överseende med detta.

Vid inkopplingar till det befintliga dricksvattennätet måste vattnet tillfälligt stängas av. Berörda fastighetsägare kommer att informeras om detta i god tid innan.

Entreprenör

NSVA i egen regi

Mer information


Marlene Hylander
Projektledare
marlene.hylander@nsva.se
010-495 87 18

Mer information


Birger Sandell
Arbetsledare Rörnät
birger.sandell@nsva.se
010-490 97 15