Svalöv

På våra kundsidor kan VA-kunder i Svalövs kommun som får sin VA-faktura från NSVA se faktura- och förbrukningshistorik med mera.

För att logga in på kundsidorna behöver du kundnummer och personnummer eller organisationsnummer (företag). Kundnummer finns på din faktura.

OBS! Företag anger två nollor (00) samt organisationsnummer istället för personnummer.

[Det kan ibland ta lite tid innan inloggningsrutan syns nedan. Om du inte kan se den klicka på länken istället.]

Kundsidor Svalöv