Vattnets hårdhet och innehåll

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp, medan ett hårt vatten kan ge utfällningar i ledningar och kärl.

Ytvatten mjukt, grundvatten hårdare

De kommuner inom NSVA som får ytvatten från Sydvatten (det vill säga Bjuv, Helsingborg, Landskrona och merparten av Svalövs kommun) har mjukt vatten, medan de som har grundvatten (Båstad och Åstorp samt Röstånga och Stenestad i Svalövs kommun) har lite hårdare vatten. Vattnet i Helsingborg är något hårdare än i övriga kommuner som får vatten från Sydvatten, det beror på att vattnet infiltreras på Örbyverket till ett så kallat konstgjort grundvatten.

Vattnets hårdhet mäts i tyska grader som skrivs °dH och omnämns vanligen hårt (över 10 °dH), medelhårt (6-10 °dH) och mjukt (upp till 5 °dH). I tabellen nedan ser du vilken hårdhetsgrad det är på vattnet i din kommun eller kommundel.

Mjukare vatten, mindre rengöringsmedel

Ett mjuk vatten betyder att du kan använda mindre mängd rengöringsmedel och tvättmedel. Följ anvisningarna på paketen så att du inte överdoserar. Använder du mer blir det inte renare, däremot åker mer kemikalier ut i avloppet.

Ett mjukt vatten betyder också att du inte behöver avkalka så ofta och att det vanligen inte finns behov av att använda diskmaskinssalt.

Det kan vara viktigt att känna till dricksvattnets hårdhet vid exempelvis byte eller nyinstallation av kaffe-, disk- och tvättmaskiner. Många diskmaskinstillverkare rekommenderar tillsats av salt om vattnets hårdhet överstiger ett visst värde. Följ anvisningarna från leverantören.

Har du fler frågor om ditt vatten eller behöver mer information om hårdhetsgraden hör gärna av dig till oss på NSVA.

Hårdhetsgrad inom NSVA