Vattentäkter

Vattentäkter är råvaran till dricksvatten. Det är ständigt samma vattenmolekyler som cirkulerar i naturen. Vatten från sjöar, hav och andra vattendrag dunstar och bildar moln. Från molnen kommer regn och fyller på vattendragen och tränger ner i marken.

En del av vattnet i marken sugs upp av växtligheten och resten bildar grundvatten. Under den varma årstiden suger växtligheten upp det mesta av vattnet. Växterna lämnar ifrån sig vatten till atmosfären genom avdunstning. Blir det tillräckligt mycket grundvatten i marken rinner detta vidare och hamnar så småningom i sjöar, hav och andra vattendrag.

Varifrån kommer dricksvattnet?

Råvaran till dricksvattnet kallas råvatten och kommer ursprungligen från ytvatten eller grundvatten. Hälften av allt vatten som används till dricksvatten kommer från ytvatten, det vill säga sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt grundvatten och så kallat konstgjort grundvatten. Det senare används ofta när befintligt grundvatten inte räcker till. Låter man ytvatten passera genom ett markgruslager, till exempel en grusås, får man ett konstgjort grundvatten. Grundvatten tas upp ur grävda eller borrade brunnar.

Dricksvatten från ytvatten eller grundvatten – är det någon skillnad?

Både grundvatten och ytvatten ger utmärkt dricksvatten med riktig behandling. För grundvatten beror sammansättningen oftast på markbeskaffenhet och berggrund, medan ytvattnet är mer beroende av tillrinningsområdets beskaffenhet och användning.

I Sverige har vi nästan 1 750 vattenverk som förser oss med rent dricksvatten. Tillsammans producerar de nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år till drygt 8,5 miljoner människor.

Vad är skillnaden på ett ytvattenverk och ett grundvattenverk?

Våra ytvattenverk är få men stora och försörjer framförallt våra storstäder med dricksvatten. Totalt finns det 170 stycken som tillsammans producerar hälften av allt dricksvatten. Att producera dricksvatten av ytvatten är en komplex process. Ytvattenverket har en beredningsprocess i flera steg som alltid avslutas med desinfektion i en eller annan form. Det finns däremot många små grundvattenverk som förser mindre områden med vatten, drygt 1 450 stycken. Merparten av dem förser färre än 2 000 personer med dricksvatten. Grundvattenverk kan vara väldigt enkla. I vissa fall består de endast av en pumpanordning, men då måste råvattnet vara väldigt bra och väl skyddat. Nästan 130 vattenverk använder konstgjort grundvatten.

Vad kan jag göra för att skydda vattentäkterna?

Indirekt skyddar man vattentäkterna genom att inte hälla miljöfarliga kemikalier i avloppet. Bor man inom ett vattenskyddsområde ska man inte handskas med kemikalier som kan medföra spill på marken, till exempel olja eller bekämpningsmedel. Det finns också anledning att vara försiktig med gödsel och avlopp. För fastighetsägare och företag belägna inom ett vattenskyddsområde finns därför bestämmelser om vad man bör tänka på för att inte skada vattentäkten.

Läs mer om vattenskyddsområden här.

Läs mer om vattnet i din kommun här.