Provtagning

Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. För att säkerställa att vattnet alltid är bra tar NSVA kontinuerligt vattenprover på ett stort antal platser runt om i ledningsnätet. Samtidigt tas prover från våra reservoarer och på utgående vatten i vattenverken.

Provtagningspunkterna är enbart i offentliga och kommersiella anläggningar. På ledningsnätet har vi fasta och rörliga provtagningspunkter. Provtagning och hantering av dricksvatten följer Livsmedelsverkets krav.

Kan jag lita på det kommunala vattnet som kommer ur kranen?

Ja, det kan du. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar regler för dricksvattenförsörjningen och sätter gränsvärden för olika ämnen. I dricksvattenföreskrifterna, som grundar sig på gemensamma EU-regler, finns angivet hur ofta prov ska tas och vad som ska analyseras vid vattenverket och ute på ledningsnätet.

I föreskrifterna finns även krav på kontinuerlig kvalitetsmätning och kontroll. Dessutom sker provtagning i vattenverket för kontroll av vattenbehandlingen. Om NSVAs personal upptäcker för höga bakteriehalter meddelas konsumenterna omedelbart om vad som har hänt och vad de bör göra.

Tänk på att det bara är kallvattnet i kranen som är klassat som livsmedel och kontrolleras. Drick aldrig det varma vattnet direkt ur kranen - det kan innehålla skadliga bakterier och små mängder av till exempel metaller.

Både fasta och rörliga provtagningspunkter

Vår provtagning sker alltid på offentliga platser och vår personal legitimerar sig alltid vid besök.

På de fasta provtagningspunkterna tar vi prover regelbundet för att ge information om lokala variationer och trender i dricksvattenkvaliteten. De rörliga punkterna väljs slumpmässigt ut inom ett förutbestämt område och används bara vid ett provtagningstillfälle och för att för att ge en bra spridning på provtagningsplatserna.

Vid provtagningen brukar vi använda en kran i ett kök eftersom den kranen rimligen är den som oftast används för att ta dricksvatten från. Kranen desinfekteras innan mikrobiologisk provtagning och eventuella filter och silar tas bort.

Om provet får någon anmärkning tas ett omprov snarast ut tillsammans med ett referensprov och orsaken till felet undersöks och åtgärdas. Skulle referensprovet vara bra och det fortfarande inte är bra i fastigheten finns troligen felet i fastigheten. Om så är fallet ger vi tips på lämpliga åtgärder.

På NSVA finns utbildade dricksvattenprovtagare. De legitimerar sig alltid vid ett besök.

Läs mer om analys av vattenprover och beställ analysprotokoll här.