Lämna slam på reningsverk inom NSVA

NSVA tar emot externt slam från avloppsanläggningar.

För att du som företag ska kunna lämna slam på reningsverk inom NSVA måste du först ansöka om kundnummer. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten "Ansökan externt slam" här nedanför. Tänk på att även läsa villkoren för att lämna externt slam.

Efter att vi mottagit ansökan om att bli kund hos oss gör vi en kreditupplysning. Efter godkänd kreditupplysning kontaktas du för att få kundnummer, fjärrkontroll och eventuell visning av mottagningsstationen.

Pris för att lämna externt slam är 100 SEK per kubikmeter enligt beslut från Helsingborgs stad. 

Om du är osäker på slaminnehållet kontakta Pär Gustafsson, avdelningschef Avloppsrening, par.gustafsson@nsva.se eller telefon 010-  490 9787. För övriga frågor vänligen kontakta NSVAs kundservice.