Grävanmälan

Ska du gräva på allmän mark, till exempel vid en VA-anslutning eller ombyggnad, måste du som fastighetsägare först göra en grävanmälan till din kommun. 

Vänd dig till din kommun

Du hittar information på kommunens webbplats om vad som gäller i din kommun och vart du ska vända dig. I vissa kommuner kan du göra grävanmälan via e-tjänst. Du kan också ringa din kommuns växel eller kundservice.

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material) och liknande behöver du också söka tillstånd hos Polisen.

Viktigt veta var ledningar går

När du ska gräva behöver du veta var ledningar är dragna. Annars riskerar du att skada dessa och du kan bli skadeståndsskyldig. Via din kommun kan du också beställa ledningsutsättning.