Aktuell VA-taxa

Här finns VA-taxa för respektive kommun inom NSVA för 2017.  

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst.VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i din kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter som varierar från kommun till kommun.

Alla priser i taxebilagan är inklusive moms.

Förändringar 2017

I Helsingborgs stad och Svalövs kommun är VA-taxans brukningsavgift indexuppräknad med 0,6% från och med 2017-01-01.

I Landskrona stad är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 9% från 2017-04-01

I Bjuvs kommun är VA-taxans brukningsavigt höjd med i snitt 17,7% från 2017-07-01

I Båstads kommun och Åstorps kommun är brukningsavgifterna oförändrade från 2016.

Taxebilaga 3 (särskilda VA-avgifter) är  förändrad i Båstads kommun och Svalövs kommun från 2017-01-01, i Landskrona stad och Åstorps kommun från 2017-04-01, i Bjuvs kommun från 2017-07-01 och i Helsingborgs stad från 2017-10-01