Aktuell VA-taxa

Nedan kan du ta del av fullständig VA-taxa för respektive kommun inom NSVA för 2017.  

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst.VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i din kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter som varierar från kommun till kommun.

Alla priser i taxebilagan är inklusive moms.

I Helsingborgs stad och Svalövs kommun är VA-taxans brukningsavgift indexuppräknade med 0,6% och anläggningsavgift indexuppräknad med 0,47% från och med 2017-01-01.

I Landskrona stad är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 9% och anläggningsavgift indexuppräknad med 0,47% från 2017-04-01.

I Båstads kommun och Åstorps kommun är brukningsavgifterna oförändrade från 2016.

I Bjuvs kommun är VA-taxan än så länge oförändrad men beslut kommer att tas under våren 2017 och börja gälla från beslutsdatum.

I Helsingborgs stad och Åstorps kommun kommer beslut kring förändrade anläggningsavgifter att tas under våren 2017. Dessa börja gälla från beslutsdatum.

I Båstads kommun och Svalövs kommun är bilaga 3 (övriga VA-tjänster) förändrad från 2017-01-01 och i Landskrona stad från 2017-04-01, med bland annat en gemensam NSVA-taxa för tillfälligt vatten och en höjd avgift för bland annat förgävesbesök. Övriga kommuner inom NSVA kommer att ta beslut kring dessa förändringar under våren 2017.