Aktuell VA-taxa

Här finns VA-taxa för respektive kommun inom NSVA för 2018.  

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst.VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i din kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter som varierar från kommun till kommun.

Alla priser i taxebilagan är inklusive moms.

Förändringar 2018

I Bjuvs kommun är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 1,7% från 2018-01-01.

I Båstads kommun är brukningsavgifterna oförändrade från 2016.

I Helsingborgs stad är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 1,7% från 2018-01-01.

I Landskrona stad är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 5,2% från 2018-01-01.

I Svalövs kommun är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 1,7% från 2018-01-01.

I Åstorps kommun är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 10,1% från 2018-01-01.