Anmäl översvämning

Beroende på omständigheterna kring översvämningen finns eventuellt möjlighet till ersättning av självrisk. För information om detta kontakta NSVA på tel 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.se, efter att du varit i kontakt med ditt försäkringsbolag.

Datum för översvämningen
Kommun
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Postadress
Ägare
Ägarens adress
(Om annan än fastighetsadress)
Telefon
Ev. tidigare översvämningar
Vilken typ av vatten har kommit in?Hur kom vattnet in?

Händelseförlopp
Bifoga fil

Uppgiftslämnare


Namn
Telefon
E-post