Översvämning

Vid storm, höjt vattenstånd eller stora nederbördsmängder kan avloppsledningssystem bli hårt ansträngda. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare. Vid enstaka tillfällen kan översvämning också ske i samband med vattenläcka eller stopp i avloppet.

Om du har drabbats av översvämning

  • Har vattnet inte hunnit sprida sig över hela källaren kan du bygga skyddsvallar med till exempel handdukar, plastsäckar eller annat som finns till hands för att förhindra att vattnet sprids. Är det en invändig golvbrunn i källaren som har börjat släppa in vatten går det att täcka över med en handduk och ställa något tungt ovanpå alternativt sätta en stötta mellan taket och brunnen.
  • Har du eluttag i källaren och vattnet börjar stiga måste du bryta strömmen så att inte vattnet riskerar att bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren men släng inte någon förstörd egendom innan försäkringsbolaget har fått möjlighet att besöka dig och konstatera vad som förstörts.
  • Behöver du hjälp med att pumpa ur vattnet från källaren kontaktar du räddningstjänsten i din kommun. Beror översvämningen på stora skyfall kan dock väntetiden bli lång.
  • Kommer vattnet från översvämningen från avloppet kan det finnas mycket smuts och bakterier i det, var därför mycket noggrann med hygienen när du är i källaren.
  • Tänk på att dokumentera och fotografera skadorna för skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Ditt försäkringsbolag kan också i ett senare skede hjälpa till med torkning av källaren.

Översvämningar anmäls både till försäkringsbolag och NSVA

Har du drabbats av översvämning ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag och till oss på NSVA. Anmälan till ditt försäkringsbolag gör du för att få hjälp med skadorna och för att få din skada reglerad. Ditt försäkringsbolag kontaktar sedan NSVA med eventuella regresskrav.

Läs mer om och gör din översvämningsanmälan till NSVA här.

Vad ersätts av vem?

Ditt försäkringsbolag ansvarar för att åtgärda och reglera dina skador. Kostnaden för självrisk kan i vissa fall ersättas av kommunen om det efter utredning visar sig att kommunen har ett skadeståndsansvar. Självriskbeloppet ska verifieras med intyg från försäkringsbolaget.

Har du ytterligare ersättningsanspråk mot kommunen kan du skriftigen skicka in den till oss med verifierade utlägg samt en redovisning över hur skadan har uppkommit.

Krav på ersättning av självrisk eller ytterligare ersättningsanspråk skickar du enklast in till oss på NSVA via e-post kundservice@nsva.se eller via brev till NSVA, Box 2022, 250 02 Helsingborg.

Så fungerar VA-system när det regnar

Filmen nedan visar hur områden med separata ledningar för dagvatten och spillvatten fungerar vid regn, samt hur det fungerar med kombinerade ledningssystem.