Översvämning

Vid storm, höjt vattenstånd eller stora nederbördsmängder kan avloppsledningssystem bli hårt ansträngda. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare. Vid enstaka tillfällen kan översvämning också ske i samband med vattenläcka.

Råd vid risk för översvämning

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Om du drabbas av översvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.

Anmäl översvämningen till NSVA

Enklast är att anmäla översvämningen direkt här på webben, men du kan också ringa oss på tel 010-490 97 00.

Mer information

Fler råd finns i foldern Information för fastighetsägare om källaröversvämning [pdf]

Så fungerar VA-system när det regnar

Filmen nedan visar hur områden med separata ledningar för dagvatten och spillvatten fungerar vid regn, samt hur det fungerar med kombinerade ledningssystem.