Hög vattenförbrukning

När du har lämnat in en avläsning till oss eller vi har bytt din vattenmätare kan det hända att din vattenförbrukning är högre än vad vi tidigare fakturerat för, vilket gör att din räkning blir dyrare än vanligt.

Anledningen till den högre vattenförbrukningen kan bero på en mängd saker och är svår för oss att förklara. Det kan till exempel bero på att man har blivit fler i hushållet, en läckande toalett, att man har glömt att stänga kranen till vattenslangen ute eller en dold vattenläcka. En droppande vattenkran eller läckande toalett kan snabbt bli många kubikmeter. Läs mer på sidan "Vad kostar läckan?"

Har du ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vattenmätaren när inget vatten förbrukas. Så här gör du.

Så här kan du kontrollera fastighetens vattenledningssystem

Som fastighetsägare kan du förhindra eventuella vattenskador på din fastighet genom att kontrollera fastighetens vattenledningssystem:

  • Stäng alla vattenkranar, disk- och tvättmaskin, dusch och liknande och kontrollera vattenmätaren. Om det lilla svarta hjulet snurrar åt något håll och det hörs ett susande ljud kan det finnas en läcka i fastigheten.
  • Stäng avstängningsventilen före vattenmätaren. Om det lilla svarta hjulet upphör att snurra och det susande ljudet slutar finns det ett läckage någonstans i fastigheten.
  • Kontrollera alla kranar, toaletter, varmvattenberedare, vattenutkastare och annan vattenanslutning och se om det är något som läcker. Hittar du inte något som kan orsaka läckan råder vi dig att kontakta en VVS-firma.
  • Om det susande ljudet inte upphör när du stänger avstängningsventilen innan mätaren betyder det att en eventuell läcka kan finnas före vattenmätaren på din servisledning från den kommunala ledningen.

Dolt läckage

En del vattenläckor kan man inte se. Om du har haft en hög förbrukning som inte går att förklara och ingen synligt läckage som till exempel en läckande toalett kan det finnas en dold vattenläcka som måste åtgärdas så fort som möjligt.

Om du misstänker en dold vattenläcka kan du göra en nattavläsning för att få bevis och sedan kontakta en VVS-firma för att få hjälp att åtgärda läckan. En läckande kran eller toalett är inte en dold vattenläcka.

Har du haft ett dolt vattenläckage kan vi reducera din faktura. Vi behöver då bevis på att det har varit en dold vattenläcka samt bevis på att den är åtgärdad. När du lämnar det till oss reducerar vi din överförbrukning enligt Svenskt vattens riktlinjer.