Faktura

NSVA sköter faktureringen av VA-avgifterna i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona och Svalöv på uppdrag av respektive kommun. I Åstorps kommun kommer VA-fakturan från din kommun. Fakturan kommer vanligen i början av månaden, med förfallodag den siste samma månad.

Under 2015 har vi successivt infört ett nytt utseende på vår faktura. Förhoppningen är att den ska vara tydligare och lättare att förstå. Fakturan från NSVA kommer var tredje månad till privatpersoner och avser tre månaders förbrukning, om du inte valt att ha månadsfaktura. VA-fakturan kommer varje månad till företagskunder och kommunala verksamheter. 

Beroende på när du läst av din vattenmätare är delar eller hela summan baserad på preliminär förbrukning (baserad på din beräknade årsförbrukning). Med fakturan följer fyra gånger per år ett kundblad med aktuell information från NSVA.

Vatten och avlopp är helt avgiftsfinansierat

Kommunal vatten- och avloppsverksamhet finansieras helt av anslutna kunder genom VA-avgifterna och får inte gå med vinst. VA-verksamhet är alltså inte skattefinansierad. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om VA-taxan och som därmed sätter ramen för verksamheten. Varje kommun har egna verksamhetsområden och förutsättningarna i dessa kan variera kraftigt, bland annat i form av antal reningsverk och längd på ledningsnät. 

Fasta och rörliga VA-avgifter

VA-taxan består vanligen av både fasta och rörliga avgifter. De fasta avgifterna ska täcka kostnaden för vattenmätare och administration, investeringar och underhåll av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och ledningsnät samt dagvattenhantering. Den rörliga avgiften ska täcka driftskostnaderna.

I kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp är VA-avgifterna uppbyggda på samma sätt, medan man i Båstads kommun har en annan uppbyggnad.

Information om de olika posterna på VA-fakturan

Information om de olika posterna på VA-fakturan i Båstad