Faktura & betalning

NSVA sköter faktureringen av VA-avgifterna i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona och Svalöv på uppdrag av respektive kommun. I Åstorps kommun kommer VA-fakturan från din kommun.

Är du privatperson får du NSVAs faktura var tredje månad. Den avser tre månaders förbrukning. Till företag och kommunala verksamheter kommer fakturan varje månad. Denna faktura avser en månads förbrukning. Fakturan kommer vanligen i början av månaden, med förfallodag den siste samma månad.

Vill du som privatperson ha din faktura varje månad? Kontakta vår Kundservice via kundservice@nsva.se

Vem får fakturan från NSVA?

Som fastighetsägare är du enligt Lagen om allmänna vattentjänster skyldig att betala brukningsavgifter för vatten och avlopp. NSVA fakturerar alltid VA-avgifterna till den lagfarne ägaren till fastigheten.

För företag och bostadsrättsföreningar kan vi registrera eventuella hyresgäster som fakturamottagare. Skulle inte fakturan betalas skickas alltid påminnelser och krav till fastighetsägaren.

För privatpersoner skickas alltid fakturan till den lagfarne ägaren till fastigheten.

Har du som privatperson sedan tidigare haft hyresgäst som fakturamottagare på fakturan kommer detta stå kvar fram tills du byter hyresgäst, därefter skickas fakturan direkt till dig som äger fastigheten.

Såhär kan du ta emot din faktura från NSVA

Som kund till NSVA får du som standard din faktura i din brevlåda. För att spara på miljön och förenkla din betalning kan du välja att ta emot din faktura i din internetbank (e-faktura), via autogiro eller via e-post. Om du representerar ett företag kan du få fakturan som svefaktura direkt till ditt ekonomisystem. Här finns mer information om våra olika fakturaalternativ.

Plusgiro och bankgiro

NSVA fakturerar VA-avgifterna på uppdrag av respektive kommun. För att vi enkelt ska kunna hantera betalningarna är det viktigt att du betalar din faktura till rätt plusgiro eller bankgiro. Här kan du läsa mer om vad som gäller för respektive kommun.

Vad betyder de olika avgifterna på fakturan?

Din faktura innehåller vanligtvis avgifter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten och är fördelade på fasta och rörliga avgifter. Läs mer om avgifterna på fakturan här. Anledningen till fördelningen är att de olika vattenslagen ska bära sina egna kostnader. Läs mer om VA-taxans uppbyggnad här.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften mäts med en vattenmätare. Du kan när som helst lämna in en avläst mätarställning till oss på NSVA för att få din faktura korrigerad efter verklig förbrukning. Korrigeringen sker då på nästkommande periodiska faktura. Läs mer här om hur du kan lämna din mätarställning.

Lämnar du inte in någon avläsning beräknas en mätarställning utifrån din beräknade årsförbrukning. När en avläsning sker korrigeras den beräknade ställningen. Har du förbrukat mer än vad vi beräknat blir din nästa faktura högre. Har du förbrukat mindre än vad vi fakturerat gör vi avdrag på din nästa faktura.

Kundblad med fakturan

Du som har pappersfaktura eller e-faktura till din internebank får fyra gånger per år med ett kundblad från oss på NSVA. I kundbladet får du aktuell information och nyttiga vattentips. Här hittar du kundbladen på webben.