Anslutning

NSVA ansvarar för det kommunala VA-ledningsnätet i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Totalt finns det nästan 500 mil ledningar inom NSVA. Det är nästan lika långt som att köra bil från Helsingborg till Madrid och tillbaka.

Ledningsnätet består av huvudledningar, distributionsledningar och servisledningar. Huvudledningarna är som namnet antyder själva huvudledningsnätet i din kommun. Distributionsledningarna går sedan från huvudledningen in till exempelvis ditt villakvarter, eller från, om det är spill- och dagvattenledningar. Från distributionsledningarna går det servisledningar till varje fastighets förbindelsepunkt, en knapp meter utanför fastighetsgränsen. Fram till förbindelsepunkten ansvarar kommunen. I NSVAs ägarkommuner är det vi som ansvarar för ledningssystemet på uppdrag av kommunen.

Fastighetsägarens ansvar

Från förbindelsepunkten ansvarar fastighetsägaren själv för ledningarna in till huset. Om det blir något fel på VA-ledningarna innanför förbindelsepunkten är det fastighetsägaren som ansvarar för detta.

Du kan titta på brunnarna i gatan utanför din fastighet för att se var dina förbindelsepunkter är. Läs mer om gatubrunnar.

Anslutning till det kommunala VA-nätet

För att ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet måste du göra en VA-anmälan.

Du måste också göra en VA-anmälan om du ska göra en om- eller tillbyggnad som påverkar VA-anslutningarna eller om du ska lägga om dina VA-serviser.