Ägarbyte

Har du köpt eller sålt ett hus? Tänk på att anmäla detta till oss i samband med ägarbytet så att fakturan kommer till rätt person.

Säljaren ansvarar för VA-abonnemanget tills blanketten har kommit in till NSVA. Det innebär att det är säljaren som får fakturan tills anmälan om ägarbyte skett.

Anmälan om ägarbyte ska vara oss tillhanda senast två veckor efter ägarbytet ägt rum. Det är viktigt att köpare och säljare läser av mätaren tillsammans på tillträdesdagen.

Inom VA är fastighetsägaren alltid betalningsansvarig och måste stå på abonnemanget. Därför kan vi tyvärr inte registrera hyresgäster som fakturamottagare.

Så här gör du

Fyll i blanketten Anmälan vid ägarbyte [pdf]. Du kan fylla i den direkt på skärmen men måste spara ner blanketten som pdf och skicka den med e-post till kundservice@nsva.se.

Genom att trycka på knappen "Skicka som e-post" på blanketten (efter att du fyllt i den) kan du skicka den direkt med vissa e-postprogram, som exempelvis Outlook. Vår rekommendation är dock att först spara den och sedan skicka den. På det sättet har du även en kopia sparad på de uppgifter du skickat in. 

Blanketten skickas till

Du kan också skriva ut den och fylla i blanketten för hand. Den skickas då till:

NSVA
Box 2022
250 02 Helsingborg