Företagsledning

VD
Ulf Thysell
Tel 010-490 97 77

 

Ekonomichef
Johan Jönsson
Tel 010-490 97 53

 

HR-chef
Anna Holmstedt
Tel 010-495 87 55

 

Avdelningschef Avloppsrening & Miljöchef
Pär Gustafsson
Tel 010-490 97 87

 

Avdelningschef Dricksvatten
Jonas Håkansson
Tel 010-490 97 56

 

 

Avdelningschef Kundnära tjänster 
AnnaKarin Johansson
Tel 010-495 87 89

 

Avdelningschef Ledningsnät & Projekt
Åsa Peetz
Tel 010-490 98 09

 

 

Avdelningschef Rörnät

Åsa Peetz (tf)

Tel 010-490 98 09