Luft- och vattenspolning i Hemmeslöv

Måndagen den 8 januari, onsdagen den 10 januari och torsdagen den 11 januari utför Pollex spolning av vattenledningar i Hemmeslöv på uppdrag av NSVA. Spolningen utförs med luft och vatten mellan klockan 9-19 på måndagen och mellan klockan 8-18 på onsdagen och torsdagen.

Spolningen, som är ett planerat underhållsarbete, genomförs etappvis. Berörda fastigheter kommer att få en informationslapp i brevlådan en till två dagar före spolningen inleds. Se karta med berörda områden längre ned.

Öppna inga kranar och spola inte i toaletten under spolningsarbetet

Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. Detta innebär att du kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om du öppnar en vattenkran eller spolar i toaletten under tiden som spolningsarbetet pågår. Därför krävs det att alla kranar hålls stängda i berörda fastigheter under tiden. Det kan även bli dåligt tryck och eventuellt inget vatten alls.

Gör så här:

  • Tappa upp vatten i förväg så att du klarar dig under dagen
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen eftersom de kan ta skada
  • Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Spola genom att hälla upptappat vatten i toastolen, till exempel från en hink

Öppna vattenkran försiktigt efter att spolningen är klar

När spolningen av vattenledningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i dina ledningar. Därför bör kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning till din fastighet öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter i samtliga kranar tills vattnet är klart.

Karta över spolningsområden

Här följer information om planerade tider för när Pollex ska utföra luft- och vattenspolning i de aktuella områdena.

OBS! Finns inte ditt område med på kartan trots att du har fått informationslapp om spolning i brevlådan? Det är alltid informationslappen i brevlådan som gäller först och främst. Kartunderlaget uppdateras efter spolningens gång och berörda områden kan både utökas och förminskas.

Grönt område: Måndagen den 8 januari från klockan 09.00 till klockan 19.00.

Rött område: Onsdagen den 10 januari från klockan 08.00 till klockan 18.00.

Gult område: Onsdagen den 10 januari och torsdagen den 11 januari från klockan 08.00 till klockan 18.00.

Blått område: Torsdagen den 11 januari från klockan 08.00 till klockan 18.00.

Mer information


Dejan Tucakov
VA-ingenjör Rörnät
dejan.tucakov@nsva.sse
010-495 87 14