Luft- och vattenspolning Båstads kommun

Luft- och vattenspolning i Östra Karup, Eskilstorp, Hemmeslöv och del av Malenområdet i Båstad

Med början onsdagen den 16 augusti och några veckor framåt utför Pollex på uppdrag av NSVA spolning av vattenledningar i Östra Karup, Eskilstorp, Hemmeslöv och del av Malenområdet i Båstads kommun. Spolningen utförs med luft och vatten vardagar mellan klockan 8-18.

Spolningen genomförs etappvis. Först ut är delar av Östra Karup samt Eskilstorp. Berörda fastigheter kommer att få en lapp i brevlådan en till två dagar före spolningen inleds. Se www.nsva.se/driftinfo för aktuella spolningsområden.

På grund av risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna krävs det att alla kranar hålls stängda i berörda fastigheter under tiden arbetet pågår. Det kan även bli dåligt tryck och eventuellt inget vatten alls.

– Missfärgningar i vattnet är ofarligt och spolas bort när du öppnar kranen. Om vatten används samtidigt som spolning pågår finns det risk för att luft dras in i fastigheternas vattenledningar. Det är viktigt att inga disk- och tvättmaskiner används under spolningen för de kan ta skada. Vi ber om överseende för de eventuella problem som detta orsakar, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör vid NSVA.

Spolning genomförs efter att kunder anmält missfärgat vatten och sand i ledningarna.

– Dessa spolningar är kraftfullare än de som genomfördes förra veckan. Vi spolar igen för att få ut eventuellt kvarvarande sand och som en sidoeffekt kan rost lossna från gamla ledningar, säger Lars Ödemark, Dricksvattenspecialist vid NSVA.

NSVA ber berörda att tappa upp vatten för eget behov innan spolning. Vatten kan även hämtas vid vattentankstationen på Kalkvägen 7 i Båstad. Vid speciella behov av vatten, vänligen kontakta NSVA på tel 010-490 97 00.

Efter avslutat arbete kan det vara luft och missfärgningar i vattnet, spola då kallvatten tills vattnet är klart igen. Det är vanligt att missfärgat vatten blir stående i vattenledningarna inne i fastigheten efter ett VA-arbete eller en vattenavstängning. Detta är ofarligt.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Har du frågor om ledningsnätet eller arbetet med luft- och vattenspolning kontaktar du Dejan Tucakov. Har du frågor om dricksvattenkvalitet kontaktar du Lars Ödemark. 

Uppdaterad information: Spolningen i Östra Karup 16-17 augusti är inställd

Den planerade luft- och vattenspolningen som skulle genomföras i Östra Karup onsdagen och torsdagen 16-17 augusti är inställd på grund av tekniska problem. Spolningen kommer att genomföras senare i år istället.

Samtliga boende i Östra Karup kan använda sitt vatten precis som vanligt och behöver inte hålla sina kranar stängda som NSVA tidigare har aviserat. Luft- och vattenspolningen i Eskilstorp, Hemmeslöv och del av Malenområdet kommer att utföras som planerat.

Karta över spolningsområden

Här följer information om planerade tider för när Pollex ska utföra luft- och vattenspolning i de aktuella områdena.

OBS! Finns inte ditt område med på kartan trots att du har fått informationslapp om spolning i brevlådan? Det är alltid informationslappen i brevlådan som gäller först och främst. Kartunderlaget uppdateras efter spolningens gång och berörda områden kan både utökas och förminskas.

  • Grått område: Spolning 16-17 augusti.
  • Rosa område: Måndag 21/8 kl. 9- 19 samt torsdag 24/8 kl. 8-18.
  • Mörkgult område: Måndag 21/8 kl. 9-19, tisdag 22/8 kl. 8-18 samt onsdag 23/8 kl. 8-18.
  • Turkost område: Onsdag 23/8 kl. 8-18.
  • Lila område: Måndag 24/8 kl. 9-19, tisdag 22/8 kl. 8-18 samt onsdag 23/8 kl. 8-18.
  • Ljusgrönt område: Måndag 28/8 kl. 09-19.
  • Ljusblått område: Tisdag 29/8 kl. 8-18.
  • Ljusgult område: Onsdag 30/8 kl. 8-18.
  • Mörkblått område: Torsdag 31/8 kl. 8-18.

 

Mer information


Dejan Tucakov
VA-ingenjör Rörnät
dejan.tucakov@nsva.sse
010-495 87 14

Mer information


Lars Ödemark
Specialist dricksvattenkvalitet
lars.odemark@nsva.se
010-490 97 66