Leverantörer

NSVA använder sig av elektronisk fakturering för leverantörsfakturor för en säkrare och mer effektiv hantering. 

För att fakturahanteringen ska gå snabbt och smidigt ska fakturan vara:

  • Korrekt utställd med vårt bolagsnamn, organisationsnummer samt faktureringsadress. Se Skatteverkets riktlinjer över vad en faktura måste innehålla.
  • Märkt med beställarreferens: NSVA + fyra siffror. Exempelvis NSVA9999. Om du är osäker över beställarreferensen kontakta din kontaktperson på NSVA.
  • Vid fakturering av byggtjänster ska detta ske utan moms (eftersom NSVA är klassat som byggföretag) - tänk på att även ha med upplysningstext kring omvänd betalningsskyldighet samt vårt VAT-nr (SE556765378601). Fakturor som avser byggtjänst som fakturerats med moms kommer att returneras. Information om byggmoms på Skatteverkets webbplats 

Om du är osäker på om tjänsten du utfört för vår räkning är byggtjänst är du välkommen att kontakta oss innan faktureringen. Kontakta redovisningsansvarige Håkan Jönsson, tel 010-490 97 39.

Faktureringssätt

Vi eftersträvar att majoriteten av våra leverantörsfakturor ska skickas elektroniskt i Sve-format via någon av våra förmedlingstjänster.

Elektroniska fakturor

För att börja skicka elektroniska fakturor till NSVA så ska ni fylla i en påkopplingsblankett och skicka till oss. Vi kontaktar sedan er via er VAN-leverantör. Vi använder både Pagero samt InExchange.

Om du är en mindre leverantör som inte har avtal med ovanstående leverantörer eller inte har ett affärssystem som möjliggör elektronisk fakturering finns det en webbaserad gratistjänst för elektronisk fakturering. Vi tar ej emot fakturor som pdf via e-post.

Fakturor via posten

Vi tar även emot fakturor via post. Det är viktigt att fakturorna ställs till vår fakturaadress. Observera att det endast är leverantörsfakturor som ska skickas till denna adress. Örvig korrespondens ska skickas till vår postadress.

Fakturaadress (endast fakturor)

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 5065
250 05 Helsingborg

Postadress (övrig korrespondens)

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB / NSVA
Box 2022
250 02 Helsingborg