Korrigering av pris för kunder i Landskrona stad

NSVA har sedan den 1 april 2017 tagit för lite betalt för avgiften dagvatten fastighet i Landskrona stad. Priset i systemet har varit 316 kr per år, men enligt VA-taxan är priset 346 kronor per år. NSVA beklagar felet och korrigerar nu prisskillnaden på decemberfakturan.

Eftersom felet har påverkat NSVAs totala intäkter med cirka 100 000 kronor måste vi korrigera detta på decemberfakturan. Cirka 4 300 kunder berörs. För en enskild kund rör det sig om max 14,80 kronor om kunden har kvartalsfaktura och max 19,32 kronor om kunden har månadsfaktura.

NSVA har skapat en korrigeringspost per faktura som kunden har fått med fel pris. En kund som har kvartalsfaktura får två korrigeringsposter på sin faktura (för juni- och septemberfakturan) och en kund som har månadsfaktura får åtta korrigeringsposter (en för varje månad april-nov).

Vi kommer att ha med en extra fakturatext som förklarar varför det finns korrigeringar på fakturan. Om fakturan inte innehåller korrigeringsposter har kunden inte blivit fakturerad felaktigt pris för dagvatten fastighet.