Årlig spolning i Ekeby 2017

Spolning av huvudvattenledningar i Ekeby, Bjuvs kommun, kommer att ske vardagar klockan 8-16. Vi startar måndag 6/11.

Totalt beräknas spolningen i Ekeby pågå under cirka fyra veckor.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck. Missfärgning av vattnet kan också förekomma.

NSVA rekommenderar inte att man dricker vattnet när det är missfärgat. Vår rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man dricker det. Spola kallvatten i minst 30 minuter (högsta tryck), eventuellt längre. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på tel 010- 490 97 00.

Undvik att diska och tvätta under tiden spolningen pågår.

Karta med hålltider

Beräknade hålltider finner du nedan. Vänligen notera att dessa tider kan komma att ändras beroende på hur lång tid spolningen tar på de olika platserna. Eventuella ändringar kommer att meddelas på denna sida.

Område Blå: 6/11 – 17/11

Område Rosa: 15/11 – 1/12