Svalöv

Pågående projekt 2017-11-08 12:34
Svalöv: Fabriksgatan och Åvägen, Tågarp

Uppdatering 2017-11-08: grävtarbetena är färdiga i Åvägen och de sista grävarbetena sker just nu i Fabriksgatan. Under slutet av vecka 45 kommer provtryckning av vattenledningarna att utföras. Därefter kommer vi att utföra provtagningar av vattnet för att se att det är godkänt innan vattnet släpps på till fastigheterna. Detta beräknas ske under vecka 47. Därefter kommer den provisoriska vattenförsörjningen att plockas bort. 

På uppdrag av Svalövs Kommun kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Fabriksgatan och Åvägen i Tågarp. Då vattenkvalitén varit sämre i området under en tid kommer NSVA att byta ut ledningarna till mindre dimensioner. På så sätt ökar omsättningen i ledningarna och dricksvattenkvalitén förbättras. Med nya ledningar minimeras även risken för framtida vattenläckor.

Startdatum: 2017-09-04 08:00 Beräknas klart: 2017-11-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-14 12:39
Svalöv: Årup, Billeberga

NSVA har fått i uppdrag av Svalövs kommun att utföra utbyggnad av spillvattennätet i Billeberga, kallat Projekt Årup.

 

Startdatum: 2017-08-07 08:00 Beräknas klart: november 2017
Läs mer >>