Ven 20190109

Planerat arbete 2019-01-09 10:13
Landskrona: Ven

Ett mindre läckage misstänks på en av de två dricksvattenledningarna till Ven. Då det ligger två dricksvattenledningar över till Ven är ingen kund påverkad av läckaget. I dagsläget är orsaken okänd.

Läckan misstänks vara på den del av ledningen som ligger i havet. Felsökning med båt och dykare kommer att påbörjas under torsdagen den 10 januari. Första steget är att åka över ledningen med sonar.

Startdatum: 2019-01-10 09:00 Beräknas klart: oklart i skrivande stund.
Vatten finns att hämta? Nej

Plats för vatten