Stora Norregatan vecka 50 2018

Planerat arbete 2018-12-03 10:01
Landskrona: Stora Norregatan

Under vecka 50, måndagen den 10/12 till fredagen den 14/12, kommer relining av spillvattenledning (avloppsledning) att utföras i Stora Norregatan, i sträckan mellan Borgmästargatan i söder och Gröna Gång i norr. Inga fastigheter kommer att beröras direkt av VA-arbetet. 

VA-arbetet kommer inte att medföra något schaktarbete, men det kommer att vara aktivitet vid nedstigningsbrunnarna och det kommer därför att råda delvis begränsad framkomlighet. 

Entreprenör: NCC. 

Läs gärna mer om relining här

Startdatum: 2018-12-10 07:00 Beräknas klart: 2018-12-14 16:00
Vatten finns att hämta? Nej

Plats för vatten