Landskrona: årlig spolning 2019 del 6

Planerat arbete 2019-05-02 12:04
Landskrona: årlig spolning i Landskrona tätort

Under perioden måndag den 20 maj - fredag den 24 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i delar av Landskrona. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30.

Berörda fastigheter i denna sjätte etapp finns mellan havet i väster och Storgatan och Eriksgatan i öster. I norr finner vi Citadellet och i söder hamnområdet. 

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Startdatum: 2019-05-20 07:30 Beräknas klart: 2019-05-24 15:30
Vatten finns att hämta? Nej

Plats för vatten