Landskrona: årlig spolning 2019 del 5

Planerat arbete 2019-05-02 10:33
Landskrona: årlig spolning i Landskrona tätort

Under perioden måndag den 13 maj - fredag den 17 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i delar av Landskrona. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30.

Berörda fastigheter i denna femte etapp finns mellan Borgmästargatan i norr, Eriksgatan och Storgatan i väster, Österleden i öster och Lilla Strandgatan i söder. 

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Startdatum: 2019-05-13 07:30 Beräknas klart: 2019-05-17 15:30
Vatten finns att hämta? Nej

Plats för vatten