Vallåkra 20190322

Planerat arbete 2019-03-15 11:17
Helsingborg: Bältebergavägen 16, 31, 37 och 39 samt Norra Vallåkravägen 54, 91, 97, 109, 133, 142, 147 och 150, Vallåkra

På fredagen den 22/3 ska NSVA utföra ett VA-arbete i Vallåkra. En omkoppling av vattenledningen i Norra Vallåkravägen ska utföras och ovan nämnda fastigheter kommer att vara utan vatten under den tid arbetet pågår. Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten i god tid innan VA-arbetet påbörjas.

Berörda fastighetsägare kommer att aviseras via vykort och sms. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft och missfärgningar. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Startdatum: 2019-03-22 08:00 Beräknas klart: 2019-03-22 12:00
Vatten finns att hämta? Nej

Plats för vatten