Malmögatan m fl 20190522

Planerat arbete 2019-05-14 12:39
Helsingborg: Kristianstadsgatan 10-14 (jämna nummer), Malmögatan 14, 24-30 (jämna nummer), 27, 29, 33, 37 och 39 samt Köpingevägen 43

På onsdagen den 22/5 kommer NSVA utföra en inkoppling av en ny vattenledning i Malmögatan. Ovan nämnda fastigheter kommer därför att vara utan vatten under den tid arbetet pågår, vilket beräknas vara mellan kl 8-12. VA-arbetet ingår i ett projekt.

Berörda fastigheter kommer att aviseras. Vi skickar även ut påminnelse via sms dagen innan det planerade arbetet. Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Startdatum: 2019-05-22 08:00 Beräknas klart: 2019-05-22 12:00
Vatten finns att hämta? Nej

Plats för vatten