Blåkullagatan 15-16/8 2019

Planerat arbete 2019-08-13 11:31
Helsingborg: Blåkullagatan 9-33

Natten mellan torsdagen den 15/8 och fredagen den 16/8 kommer NSVA utföra in- och omkopplingsarbeten av vattenledningar i Blåkullagatan. Ovan nämnda fastigheter kommer därför att vara utan vatten under den tid arbetet pågår, vilket beräknas vara mellan kl 22-06.

Berörda fastigheter kommer att aviseras. Vi försöker även nå ut via sms dagen innan det planerade arbetet. Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Startdatum: 2019-08-15 22:00 Beräknas klart: 2019-08-16 06:00
Vatten finns att hämta? Nej

Plats för vatten