Helsingborg

Planerat arbete 2018-10-19 13:08
Helsingborg: Johan Banérs Gata 1, Höganäsgatan 1-3, 2-6

På grund av inkopplingar av nya vattenledningar i området, stängs vattnet för ovan fastigheter tisdagen den 23/10 mellan kl 09.30-13.00. Berörda fastigheter har informerats med infoblad samt att kompletterande sms skickas ut till fastighetsägarna under måndagseftermiddagen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-10-23 09:30 Beräknas klart: 2018-10-23 13:00
Pågående projekt 2018-10-19 12:19
Helsingborg: Tångavägen och Rönhultsvägen, Tånga

För att säkra framtida drift av dricksvatten och minska risken för driftstörningar/läckage i Tånga och Utvälinge, kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att byta ut den befintliga dricksvattenledningen av eternit, vilken är en riskfaktor avseende driftstörningar. 

Byggstart sker i början av november och arbetet beräknas vara klart till den sista februari nästa år. 

AKEA har upphandlats för huvudentreprenaden längs Tångavägen. Parallellt med denna anlägger NSVA själv nya ledningar i Rönhultsvägen. 

Startdatum: 2018-11-05 08:00 Beräknas klart: 2019-02-28
Läs mer >>
Planerat arbete 2018-10-19 09:42
Helsingborg: Drottninggatan 141-147 samt 188-192

På grund av inkopplingar av nya vattenledningar i området, stängs vattnet för ovan fastigheter måndagen den 22/10 mellan kl 09.30-13.00. Berörda fastigheter har informerats med infoblad samt att kompletterande sms skickas ut under söndagseftermiddagen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-10-22 09:30 Beräknas klart: 2018-10-22 13:00
Akut vattenläcka 2018-10-18 09:18
Helsingborg: Skogstorpsgatan 1-15 samt 2-14

En akut vattenläcka har uppstått i området och vattnet måste därför stängas av medan lagningsarbete pågår.

Uppdatering 18/10 kl 15:45: läckan lagades under dagen och vattnet släpptes då på. En ny skada uppstod dock kort efter och vattnet stängdes därför på nytt. Lagningsarbetet har nu återupptagits.

Uppdatering fredag 19/10 kl 08:15: efterarbete återupptas nu under förmiddagen och vattnet måste därför stängas av på nytt. Sms har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Vatten finns att hämta: Brandpost har öppnats vid Skogstorpsgatan 16
Startdatum: 2018-10-18 09:18 Beräknas klart: Under kvällen
Planerat arbete 2018-10-11 09:21
Helsingborg: Årlig spolning

Spolning av huvudvattenledningar i Helsingborgs kommun vardagar kl 07:30-16:00.

Under tiden som spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck.

Först ut är Rydebäck och Råå och spolningen beräknas ta cirka tre dagar. Därefter kommer Gantofta, Vallåkra, Påarp, Pålstorp och centrum att spolas.

Tidsintervaller för spolningen kommer att uppdateras efterhand.

 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-10-15 07:30 Beräknas klart: 2018-11-30 16:00
Pågående projekt 2018-09-28 14:23
Helsingborg: vänligen se karta

NSVA delar in så kallade högzoner i Helsingborgs kommuns vattenledningsnät i egna tryckzoner. Skälet är att dessa zoner annars kommer att få för lågt tryck efter nybyggnaden av det nya vattentornet, då trycket generellt kommer att sänkas i ledningsnätet.

NSVA arbetar för närvarande med åtgärder på olika platser i Helsingborgs kommun som syftar till att höja trycket på dricksvatten. Detta sker genom att bland annat anlägga tryckstegringsstationer som pumpar dricksvattnet vidare till kunderna.

Startdatum: 2018-10-01 08:00 Beräknas klart: 2019-04-01
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-09-27 09:35
Helsingborg: Grönkullagatan och hörnet Vasatorpsvägen/Regementsvägen

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) kommer på uppdrag av Helsingborgs kommun utföra avloppsarbeten i ovan nämnda område under vecka 40 och 41.

Startdatum: 2018-10-01 07:00 Beräknas klart: 2018-10-12
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-09-24 11:09
Helsingborg: Råå

Huvudvattenledningen i en del av Råå har haft en hög frekvens av läckor på senare tid. Projektet genomförs för att säkra vattenförsörjningen i området och för att slippa tillfällig vattenförsörjning under vinterhalvåret då ledningen riskerar att frysa sönder.

Läs gärna mer om relining här

Startdatum: 2018-10-01 08:00 Beräknas klart: årsskiftet 2018/2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-09-21 11:15
Helsingborg: Jönköpingsgatan

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför NSVA ledningsarbeten i närliggande gator. Vi startar arbetet i mitten av oktober och beräknas vara klara hösten 2019.

Läs gärna mer om projektet på Helsingborgs stads webb här.

 

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: hösten 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-07-25 10:48
Helsingborg: Benarp Lydestad

Under 2018-2019 kommer NSVA utföra utbyggnad av dricks- och spillvattennätet i Benarp/Lydestad.

Startdatum: 2018-10-08 00:00 Beräknas klart: 2018-12-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-07-05 10:18
Helsingborg: Drottninggatan, mellan Halalid och Johan Banérs gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Drottninggatan, delen mellan Johan Banérs gata och Halalid. Preliminär byggstart är mars 2018 och arbetet beräknas vara klart under hösten/vintern 2018.

Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB och projekteras av Marklaget.

Startdatum: 2018-05-02 08:00 Beräknas klart: hösten/vintern 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-05-25 11:44
Helsingborg: Elias Follins gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Elias Follins gata.

För att minska belastningen på reningsverket och för att minska
risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning), kommer den kombinerade avloppsledningen i Elias Follins gata att bytas ut till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny.

Startdatum: 2018-03-12 08:00 Beräknas klart: vecka 27 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-08 16:27
Helsingborg: Grubbagatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Grubbagatan. Projektet avser sträckan från Grubbagatans vändzon norrut bort till P-platserna. Här kommer nya ledningar för vatten, dag- och spillvatten att förläggas.

Grubbagatan har uppstått som ett projekt eftersom denna gata ingår i stadens asfalteringsprogram. Idag ligger det en kombinerad ledning för dag- och spillvatten från år 1909 i gatan som nu ska separeras.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskar belastningen på reningsverket och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten, så kallad bräddning, blir mindre vid häftiga regn.

Startdatum: 2018-08-13 07:00 Beräknas klart: hösten 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-03 09:29
Helsingborg: Sofiehällsvägen i Mörarp
Startdatum: 2017-05-01 08:00 Beräknas klart: december 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-08 15:13
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-12-08 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>