Helsingborg

Planerat arbete 2018-02-15 13:14
Helsingborg: Lokvägen 65-103, Påarp

På grund av VA-arbete (ventilbyte i fastighet) blir ovan nämnda fastigheter utan vatten på tisdag den 20/2 kl 10-15. Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan för behov.

Berörda fastigheter aviseras via lapp i brevlåda/på port. Vi försöker även nå ut via sms.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft och missfärgningar. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-02-20 10:00 Beräknas klart: 2018-02-20 15:00
Planerat arbete 2018-02-15 11:26
Helsingborg: Möllegatan 6 samt Stationsgatan 6, 11 och 13, Gantofta

På grund av VA-arbete (ventilbyte i fastighet) blir ovan nämnda fastigheter utan vatten på tisdag den 20/2 kl 10-12. Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan för behov.

Berörda fastigheter aviseras via lapp i brevlåda/på port. Vi försöker även nå ut via sms.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft och missfärgningar. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-02-20 10:00 Beräknas klart: 2018-02-20 12:00
Pågående projekt 2018-02-08 08:19
Helsingborg: Elias Follins gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Elias Follins gata.

För att minska belastningen på reningsverket och för att minska
risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning), kommer den kombinerade avloppsledningen i Elias Follins gata att bytas ut till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny.

Startdatum: 2018-03-12 08:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-30 13:47
Helsingborg: Drottninggatan, mellan Halalid och Johan Banérs gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Drottninggatan, delen mellan Johan Banérs gata och Halalid. Preliminär byggstart är mars 2018 och arbetet beräknas vara klart under hösten/vintern 2018.

Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB och projekteras av Marklaget.

Startdatum: 2018-03-05 08:00 Beräknas klart: hösten/vintern 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-29 13:39
Helsingborg: Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan

Uppdatering 2018-01-29: VA-arbetena i Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan är nu klara. MVB arbetar med återställning. Kvarstående asfaltering kommer att utföras i april. MVB kommer att ha kvar sin etablering i korsningen Karl X Gustavs gata/ Helmfeltsgatan för de VA-arbeten som med start vecka 5 kommer att utföras på Aschebergsgatan och Wrangelsgatan.

 

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i del av Karl X Gustavs gata samt i del av Helmfeltsgatan. Preliminär byggstart är september 2017 och arbetet beräknas vara klart i december 2017. Ett mindre VA-arbete kommer även att utföras i korsningen Helmfeltsgatan/Randersgatan.

Startdatum: 2017-09-04 08:00 Beräknas klart: januari 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-12 10:13
Helsingborg: Wrangelsgatan och Aschebergsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA med start i januari utföra VA-arbeten i Wrangelsgatan och Aschebergsgatan (delen mellan Karl X Gustavs gata och Wrangelsgatan). Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB.

I berörda gator finns idag en kombinerad ledning som tar hand om både dag - och spillvatten. Den kombinerade ledningen kommer att ersättas av två separata ledningar, en för dagvatten och en för spillvatten. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Startdatum: 2018-01-29 08:00 Beräknas klart: hösten 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-12-12 10:35
Helsingborg: Korsningen mellan Johan Banérs gata och Pålsjögatan

NSVA kommer att bygga en ny spillvattenkammare i korsningen mellan Johan Banérs gata och Pålsjögatan. Entreprenör är NCC.

Startdatum: 2017-11-24 00:00 Beräknas klart: Februari- mars 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-10-03 14:42
Helsingborg: Stampgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering på Stampgatan och projektet avser sträckan mellan Hjälmshultsgatan och Tågagatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2017-10-09 08:00 Beräknas klart: februari 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-03 09:29
Helsingborg: Sofiehällsvägen i Mörarp
Startdatum: 2017-05-01 08:00 Beräknas klart: december 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-08 15:13
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

2017-07-07: VA-projektet har sommaruppehåll under veckorna 29-32.

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-12-08 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>