Helsingborg

Akut vattenläcka 2018-06-21 20:38
Helsingborg: Kontrollörsgatan 8

En akut vattenläcka har inträffat på Kontrollörsgatan med omnejd.Vattnet kommer att stängas av för lagning. Vattentank kommer att sättas ut i korsningen Kontrollörsgatan/Skogstorpsgatan.

Uppdatering kl 14:25: personal är på plats och åtgärdsarbete pågår. Läckan beräknas vara åtgärdad under kvällen. 

Uppdatering kl 20:38: Vattenläckan är åtgärdad och vattnet ska vara tillbaka för berörda. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det förekomma luft och missfärgningar. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: korsningen Kontrollörsgatan/Skogstorpsgatan
Startdatum: 2018-06-21 03:56 Beräknas klart: Under kvällen
Akut vattenläcka 2018-06-20 13:32
Helsingborg: Kärvegatan, Änggatan samt delar av Björkliden

En akut vattenläcka har uppstått i området och vattnet kommer behöva stängas av för flertalet fastigheter på ovan nämnda adresser medan lagningsarbete pågår.

 

Uppdatering 20/6 kl 14:45:

Lagningsarbetet kan inte slutföras idag, utan kommer istället att återupptas under morgondagen, torsdagen den 21/6. Berörda fastigheter har således fortfarande vatten fram till att arbetet påbörjas under torsdagen.

 

Uppdatering kl 16:15:

Vi har fått information om att en del kunder på ovan adresser, trots uppskjutet arbete, ändå är utan vatten. Vår jourpersonal är underrättad om detta och de arbetar med problemet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-06-20 13:32 Beräknas klart: Under eftermiddagen
Planerat arbete 2018-06-19 09:46
Helsingborg: Gantofta; Åkergatan 1-21 samt 2-22

På grund av ventilarbete torsdagen den 21/6 kommer vattnet stängas av för ovan angivna fastigheter mellan kl 10.00-12.00.

Berörda fastighetsägare har aviserats.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-06-21 10:00 Beräknas klart: 2018-06-21 12:00
Planerat arbete 2018-05-25 11:45
Helsingborg: Elias Follins gata 20-24

Med start på onsdag den 14 mars till och med torsdagen den 31 maj kommer schaktnings- och grävarbeten utföras i Elias Follins gata mellan klockan 07.00 och 16.00. Då fortsätter NSVAs projekt med att byta ut den kombinerade avloppsledningen i gatan till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. Detta arbete utförs för att minska belastningen på reningsverket och för att minska risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning). I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny. Entreprenör är NCC.

Under denna period kommer Elias Follins gata 20-24 vara avstängd för biltrafik. Du kommer alltid att ha tillträde till din fastighet till fots. Dagtid kan du uppleva en del buller och vibrationer från schaktarbetarna utanför och från transporter.

Under perioden kommer tillfälligt vatten att kopplas in till fastigheterna på gatan. Vid speciella tillfällen, som omkopplingar, måste vattnet stängas av. Information om när detta sker kommer att meddelas i god tid före avstängning. I samband med omkoppling och vattenavstängning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.
För detaljerade frågor om projektet, vägavstängningar och så vidare får du gärna höra av dig till ansvarig projektledare (se kontaktuppgifter längre ned).

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som detta medför.

Berörda fastighetsägare informeras via informationslapp i brevlådan.

Läs gärna mer om VA-projektet här.

Vid eventuella frågor hänvisas till projektledare Erik Kalla, tel. 010- 490 97 00, mejl: erik.kalla@nsva.se

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-03-14 07:00 Beräknas klart: vecka 27 2018
Pågående projekt 2018-05-25 11:44
Helsingborg: Elias Follins gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Elias Follins gata.

För att minska belastningen på reningsverket och för att minska
risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning), kommer den kombinerade avloppsledningen i Elias Follins gata att bytas ut till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny.

Startdatum: 2018-03-12 08:00 Beräknas klart: vecka 27 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-04-12 08:57
Helsingborg: Drottninggatan, mellan Halalid och Johan Banérs gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Drottninggatan, delen mellan Johan Banérs gata och Halalid. Preliminär byggstart är mars 2018 och arbetet beräknas vara klart under hösten/vintern 2018.

Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB och projekteras av Marklaget.

Startdatum: 2018-05-02 08:00 Beräknas klart: hösten/vintern 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-04-04 08:42
Helsingborg: Grönkullagatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten utmed Grönkullagatan på grund av nybyggnation av fastigheter.

Startdatum: 2018-04-03 08:00 Beräknas klart: 2018-06-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-19 08:25
Helsingborg: Wrangelsgatan och Aschebergsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA med start i januari utföra VA-arbeten i Wrangelsgatan och Aschebergsgatan (delen mellan Karl X Gustavs gata och Wrangelsgatan). Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB.

I berörda gator finns idag en kombinerad ledning som tar hand om både dag - och spillvatten. Den kombinerade ledningen kommer att ersättas av två separata ledningar, en för dagvatten och en för spillvatten. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Startdatum: 2018-01-29 08:00 Beräknas klart: juli 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-08 16:27
Helsingborg: Grubbagatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Grubbagatan. Projektet avser sträckan från Grubbagatans vändzon norrut bort till P-platserna. Här kommer nya ledningar för vatten, dag- och spillvatten att förläggas.

Grubbagatan har uppstått som ett projekt eftersom denna gata ingår i stadens asfalteringsprogram. Idag ligger det en kombinerad ledning för dag- och spillvatten från år 1909 i gatan som nu ska separeras.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskar belastningen på reningsverket och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten, så kallad bräddning, blir mindre vid häftiga regn.

Startdatum: 2018-08-13 07:00 Beräknas klart: hösten 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-03 09:29
Helsingborg: Sofiehällsvägen i Mörarp
Startdatum: 2017-05-01 08:00 Beräknas klart: december 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-08 15:13
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-12-08 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>