Helsingborg

Planerat arbete 2018-04-25 13:52
Helsingborg: Bjäregatan 19, Nytorgsbacken 52-56, 55-59, Tranemansgatan 2, 4 samt Södra Stenbocksgatan 128 och 130

Torsdag den 26/4 ska ett VA-arbete utföras vilket innebär att ovan nämnda adresser blir utan vatten under cirka två-tre timmar. 

Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan. 

Berörda fastigheter har aviserats via lapp på porten. Vi försöker även nå ut via sms. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-26 09:45 Beräknas klart: Under dagen
Planerat arbete 2018-04-25 11:58
Helsingborg: Wrangelsgatan 5-17 och 6-20

Torsdag den 26/4 kl 8-15 kommer inkopplingsarbeten att utföras till ovan nämnda fastigheter. Berörda fastigheter kommer att vara utan vatten en i taget under cirka 10-20 minuters tid. VA-arbetet ingår i ett projekt, läs gärna mer om det här.

Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan för behov, men tillfälligt vatten kommer att finnas tillgängligt. Se nedan för information om var.

I samband med vattenavstängning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Berörda fastigheter har aviserats.

Vatten finns att hämta: i korsningen Flemminggatan/Wrangelsgatan
Startdatum: 2018-04-26 08:00 Beräknas klart: 2018-04-26 15:00
Akut vattenläcka 2018-04-25 11:24
Helsingborg: Hedströmsgatan 1 och Mästaregatan 52-66 samt 57-65

En akut vattenläcka har uppstått på Hedströmsgatan och ovan nämnda fastigheter är utan vatten. Då ytterligare en vattenläcka har uppstått i ett annat område i kommunen dröjer det ett par timmar innan åtgärdsarbetet kan påbörjas.

Vi uppdaterar denna text när vi får information angående om det finns möjlighet att erbjuda tillfälligt vatten. 

Uppdatering kl 13:45: fastigheterna har åter vatten. Grävarbete i området kommer att utföras under kvällen, men det ska troligtvis inte påverka nämnda fastigheter. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-25 11:15 Beräknas klart: under sena eftermiddagen/kvällen
Planerat arbete 2018-04-24 10:47
Helsingborg: Brohultsvägen 128-140 + 146-160A

Ovan nämnda adresser kommer under torsdagen den 26/4 att bli utan vatten. VA-arbetet beräknas pågå mellan kl 13-15.

Berörda fastigheter har aviserats via vykort. Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan.

I samband med vattenavstängning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-26 13:00 Beräknas klart: 2018-04-26 15:00
Planerat arbete 2018-04-24 10:25
Helsingborg: Döshultsvägen 358-541, Mossagårdsvägen 16-74 samt Klappevägen 42, Döshult

Ovan nämnda adresser i Döshult kommer under torsdagen den 26/4 att bli utan vatten. VA-arbetet beräknas pågå mellan kl 10-12.

Berörda fastigheter har aviserats via vykort. Vi uppmanar de boende att tappa upp vatten innan.

I samband med vattenavstängning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-26 10:00 Beräknas klart: 2018-04-26 12:00
Pågående projekt 2018-04-12 08:57
Helsingborg: Drottninggatan, mellan Halalid och Johan Banérs gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Drottninggatan, delen mellan Johan Banérs gata och Halalid. Preliminär byggstart är mars 2018 och arbetet beräknas vara klart under hösten/vintern 2018.

Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB och projekteras av Marklaget.

Startdatum: 2018-05-02 08:00 Beräknas klart: hösten/vintern 2018
Läs mer >>
Planerat arbete 2018-04-09 13:10
Helsingborg: Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Med start på måndagen den 23 april och cirka fyra veckor framöver fortsätter NSVA arbetet med att bygga ut det befintliga ledningsnätet för dagvatten i Hasslögatan och Sturkögatan i Rydebäck. Entreprenör är NCC. Under delar av byggtiden kommer fastigheterna på Hasslögatan och Sturkögatan inte att kunna nås med bil. Förberedande arbete sker den 16-20 april men detta påverkar inte tillgängligheten till fastigheterna. Parkering kommer att beviljas utmed Ytterövägen.

Varför bygger vi om ledningsnätet?
Dagvattenledningarna har för liten kapacitet och klarar inte av de regn som kommer idag. Vi bygger om för att minska risken för översvämningar till din fastighet. Befintliga dagvattenledningar kompletteras/byggs ut med ny dagvattenledning på Hasslögatan som ansluts till befintlig ledning vid Ytterögatan.

Vad gör vi?
Arbetet bedrivs med två grävmaskiner samtidigt. Första maskinen schaktar, andra maskinen lägger ledningar och återställer marken. OBS! Passera inte en maskin som är igång utan att ha kontakt med föraren för din och förarens säkerhet. Respektera avstängningarna och gå inte innanför dessa.

Hur påverkar det dig?
Under byggtiden är det kraftigt begränsad framkomlighet på Hasslögatan eller Sturkögatan under dagtid mellan klockan 06:30-18:00. Infarten från Ytterövägen till området kommer att vara avstängd den första veckan (23-29 april). Vi avråder bestämt från försök att med bil ta sig in i området via gång- och cykelbanor.

För detaljerade frågor om projektet, vägavstängningar och så vidare får du gärna höra av dig till ansvarig projektledare (se kontaktuppgifter längre ned).

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som detta medför.

Berörda fastighetsägare informeras via brev.

Läs gärna mer om projektet här

Kontaktinformation

Eventuella frågor hänvisas till projektledare Erik Kalla.
Tel: 070-658 23 47
E-post: erik.kalla@nsva.se

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-04-23 06:30 Beräknas klart: 2018-05-20
Pågående projekt 2018-04-04 08:42
Helsingborg: Grönkullagatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten utmed Grönkullagatan på grund av nybyggnation av fastigheter.

Startdatum: 2018-04-03 08:00 Beräknas klart: 2018-06-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-19 08:25
Helsingborg: Stampgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering på Stampgatan och projektet avser sträckan mellan Hjälmshultsgatan och Tågagatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2017-10-09 08:00 Beräknas klart: april 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-19 08:25
Helsingborg: Wrangelsgatan och Aschebergsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA med start i januari utföra VA-arbeten i Wrangelsgatan och Aschebergsgatan (delen mellan Karl X Gustavs gata och Wrangelsgatan). Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB.

I berörda gator finns idag en kombinerad ledning som tar hand om både dag - och spillvatten. Den kombinerade ledningen kommer att ersättas av två separata ledningar, en för dagvatten och en för spillvatten. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Startdatum: 2018-01-29 08:00 Beräknas klart: juli 2018
Läs mer >>
Planerat arbete 2018-03-09 13:53
Helsingborg: Elias Follins gata 20-24

Med start på onsdag den 14 mars till och med torsdagen den 31 maj kommer schaktnings- och grävarbeten utföras i Elias Follins gata mellan klockan 07.00 och 16.00. Då fortsätter NSVAs projekt med att byta ut den kombinerade avloppsledningen i gatan till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. Detta arbete utförs för att minska belastningen på reningsverket och för att minska risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning). I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny. Entreprenör är NCC.

Under denna period kommer Elias Follins gata 20-24 vara avstängd för biltrafik. Du kommer alltid att ha tillträde till din fastighet till fots. Dagtid kan du uppleva en del buller och vibrationer från schaktarbetarna utanför och från transporter.

Under perioden kommer tillfälligt vatten att kopplas in till fastigheterna på gatan. Vid speciella tillfällen, som omkopplingar, måste vattnet stängas av. Information om när detta sker kommer att meddelas i god tid före avstängning. I samband med omkoppling och vattenavstängning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.
För detaljerade frågor om projektet, vägavstängningar och så vidare får du gärna höra av dig till ansvarig projektledare (se kontaktuppgifter längre ned).

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som detta medför.

Berörda fastighetsägare informeras via informationslapp i brevlådan.

Läs gärna mer om VA-projektet här.

Vid eventuella frågor hänvisas till projektledare Erik Kalla, tel. 010- 490 97 00, mejl: erik.kalla@nsva.se

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-03-14 07:00 Beräknas klart: 2018-05-31 16:00
Pågående projekt 2018-03-08 16:27
Helsingborg: Grubbagatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Grubbagatan. Projektet avser sträckan från Grubbagatans vändzon norrut bort till P-platserna. Här kommer nya ledningar för vatten, dag- och spillvatten att förläggas.

Grubbagatan har uppstått som ett projekt eftersom denna gata ingår i stadens asfalteringsprogram. Idag ligger det en kombinerad ledning för dag- och spillvatten från år 1909 i gatan som nu ska separeras.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskar belastningen på reningsverket och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten, så kallad bräddning, blir mindre vid häftiga regn.

Startdatum: 2018-08-13 07:00 Beräknas klart: hösten 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-02-27 09:30
Helsingborg: Ramlösa Brunnspark

NSVA har under våren 2018 för avsikt att renovera avloppsledningen i Ramlösa Brunnspark. Ledningen är från 1927 och har under åren spruckit och drabbats av rotinträngningar. Rotskärning och filmning har utförts under vintern.

Arbetet kommer att utföras i två etapper, dels västra delen som går mot Brunnsallén och dels östra delen som går mot Södra Brunnsvägen.

Startdatum: 2018-03-01 07:00 Beräknas klart: 2018-05-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-02-08 08:19
Helsingborg: Elias Follins gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Elias Follins gata.

För att minska belastningen på reningsverket och för att minska
risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning), kommer den kombinerade avloppsledningen i Elias Follins gata att bytas ut till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny.

Startdatum: 2018-03-12 08:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-29 13:39
Helsingborg: Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan

Uppdatering 2018-01-29: VA-arbetena i Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan är nu klara. MVB arbetar med återställning. Kvarstående asfaltering kommer att utföras i april. MVB kommer att ha kvar sin etablering i korsningen Karl X Gustavs gata/ Helmfeltsgatan för de VA-arbeten som med start vecka 5 kommer att utföras på Aschebergsgatan och Wrangelsgatan.

 

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i del av Karl X Gustavs gata samt i del av Helmfeltsgatan. Preliminär byggstart är september 2017 och arbetet beräknas vara klart i december 2017. Ett mindre VA-arbete kommer även att utföras i korsningen Helmfeltsgatan/Randersgatan.

Startdatum: 2017-09-04 08:00 Beräknas klart: januari 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-12-12 10:35
Helsingborg: Korsningen mellan Johan Banérs gata och Pålsjögatan

NSVA bygger en ny spillvattenkammare i korsningen mellan Johan Banérs gata och Pålsjögatan. Entreprenör är NCC.

Startdatum: 2017-11-24 00:00 Beräknas klart: April-maj 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-03 09:29
Helsingborg: Sofiehällsvägen i Mörarp
Startdatum: 2017-05-01 08:00 Beräknas klart: december 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-08 15:13
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-12-08 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>