Bjuv

Planerat arbete 2018-02-14 13:00
Bjuv: Parkgatan 7, 9, 11, 16, 20 och 22

Under perioden 15/2 - 2/3 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på ett antal adresser på Parkgatan i Bjuv.

I gatan ligger en kombinerad ledning för spill- och dagvatten. Det vi vill ta reda på är hur många som har sitt dagvatten kopplat till den kombinerade ledningen respektive vilka som tar hand om sitt vatten lokalt. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från nämnda fastigheter tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. Fastighetsägarna behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus. 

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-02-15 08:00 Beräknas klart: 2018-03-02 16:00
Pågående projekt 2018-01-15 13:32
Bjuv: Mörarpsvägen

NSVA har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. Arbetet kommer att utföras av NCC.

När VA-arbetena är klara kommer Bjuvs kommun att bygga om gatan.

Ett informationsmöte är planerat och en kallelse från Bjuvs kommun kommer att skickas ut till berörda fastigheter.

Startdatum: 2017-12-04 08:00 Beräknas klart: april 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-12 14:05
Bjuv: Prästkragen 1-13 samt 43-45

Uppdatering 2018-01-12: VA-arbetena är klara. Endast återställning återstår, vilken ska utföras av Bjuvs kommun.

NSVA har under en tid arbetat med projekteringen (ritningsframställandet) inför det planerade VA-arbetet längs Prästkragen 1-13 och 43-45. Syftet med projektet är att renovera ledningsnätet i gatan avseende såväl dricksvattenledningar, spillvattenledningar som dagvattenledningar. Området har en längre tid varit drabbat av läckor och avloppsstopp som nu ska åtgärdas. När vi ändå schaktar längs gatan lägger vi en ny större dagvattenledning för att bättra klara av den ökande klimatpåverkan med kraftigare och mer ihållande regn.

Startdatum: 2017-04-24 08:00 Beräknas klart: i månadsskiftet september/oktober
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-09-20 12:35
Bjuv: Petersgatan och Södergatan, Ekeby

Med start i slutet av september kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) på uppdrag av Bjuvs kommun att utföra VA-arbeten i Petersgatan och Södergatan. Projektet beräknas vara klart till julhelgen.

Startdatum: 2017-09-25 07:00 Beräknas klart: januari 2018
Läs mer >>