Bjuv

Planerat arbete 2017-10-24 12:40
Bjuv: årlig spolning i Ekeby

Spolning av huvudvattenledningar i Ekeby kommer att ske vardagar klockan 8-16. Vi startar måndag 6/11.

Totalt beräknas spolningen i Ekeby pågå under cirka fyra veckor.

Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. Undvik att diska och tvätta under den tid som spolningen pågår.

Karta med beräknade hålltider för ditt närområde hittar du här.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-06 08:00 Beräknas klart: 2017-12-01 16:00
Pågående projekt 2017-09-20 12:35
Bjuv: Petersgatan och Södergatan, Ekeby

Med start i slutet av september kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) på uppdrag av Bjuvs kommun att utföra VA-arbeten i Petersgatan och Södergatan. Projektet beräknas vara klart till julhelgen.

Startdatum: 2017-09-25 07:00 Beräknas klart: till julhelgen 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-04-21 11:00
Bjuv: Prästkragen 1-13 samt 43-45

NSVA har under en tid arbetat med projekteringen (ritningsframställandet) inför det planerade VA-arbetet längs Prästkragen 1-13 och 43-45. Syftet med projektet är att renovera ledningsnätet i gatan avseende såväl dricksvattenledningar, spillvattenledningar som dagvattenledningar. Området har en längre tid varit drabbat av läckor och avloppsstopp som nu ska åtgärdas. När vi ändå schaktar längs gatan lägger vi en ny större dagvattenledning för att bättra klara av den ökande klimatpåverkan med kraftigare och mer ihållande regn.

Startdatum: 2017-04-24 08:00 Beräknas klart: i månadsskiftet september/oktober
Läs mer >>