Bjuv

Pågående projekt 2018-09-24 11:35
Bjuv: Truedstorp Södra, Ekeby

Under vecka 41 och 42 kommer NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, genomföra ett VA-projekt i gatan Truedstorp Södra i Ekeby. Berörd sträcka är mellan Gultarpsvägen och Truedstorp Södra 20.

Startdatum: 2018-10-08 08:00 Beräknas klart: 2018-10-19
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-08-23 10:05
Bjuv: grönområdet längs Boserupsbäcken

På uppdrag av NSVA kommer Söderlindhs att TV-inspektera kommunala huvudledningar för spillvatten i grönområdet längs Boserupsbäcken mellan Norra vägen och Bruksgatan i Bjuv.

Startdatum: 2018-08-27 08:00 Beräknas klart:
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-06-11 11:09
Bjuv: Mörarpsvägen

NSVA har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. Arbetet kommer att utföras av NCC.

När VA-arbetena är klara kommer Bjuvs kommun att bygga om gatan.

Ett informationsmöte är planerat och en kallelse från Bjuvs kommun kommer att skickas ut till berörda fastigheter.

Startdatum: 2017-12-04 08:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-10 12:56
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2018-08-27 07:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>