Bjuv

Pågående projekt 2017-09-20 12:35
Bjuv: Petersgatan och Södergatan, Ekeby

Med start i slutet av september kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) på uppdrag av Bjuvs kommun att utföra VA-arbeten i Petersgatan och Södergatan. Projektet beräknas vara klart till julhelgen.

Startdatum: 2017-09-25 07:00 Beräknas klart: till julhelgen 2017
Läs mer >>
Planerat arbete 2017-09-05 13:22
Bjuv: Kyrkvägen

Bjuvs vattentorn ska få nytt tak. Med start på måndag den 11 september kommer NSVAs entreprenör Sydsverige entreprenad AB att påbörja takbytet som är ett planerat underhållsarbete. I samband med arbetet kommer entreprenören att spärra av en del av området precis kring vattentornet. Förhoppningen är att det inte ska drabba några trafikanter men tidvis kan viss påverkan inte uteslutas.

Arbetet beräknas vara klart sista oktober och förväntas inte påverka vattendistributionen. Skulle det ändå inträffa något oförutsett informerar NSVA berörda.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-09-11 07:00 Beräknas klart: 2017-10-31
Pågående projekt 2017-04-21 11:00
Bjuv: Prästkragen 1-13 samt 43-45

NSVA har under en tid arbetat med projekteringen (ritningsframställandet) inför det planerade VA-arbetet längs Prästkragen 1-13 och 43-45. Syftet med projektet är att renovera ledningsnätet i gatan avseende såväl dricksvattenledningar, spillvattenledningar som dagvattenledningar. Området har en längre tid varit drabbat av läckor och avloppsstopp som nu ska åtgärdas. När vi ändå schaktar längs gatan lägger vi en ny större dagvattenledning för att bättra klara av den ökande klimatpåverkan med kraftigare och mer ihållande regn.

Startdatum: 2017-04-24 08:00 Beräknas klart: i månadsskiftet september/oktober
Läs mer >>