Båstad

Planerat arbete 2017-03-06 11:25
Båstad: Bjärevägen, Fjärdingsmansvägen samt Slammarpsvägen i Förslöv

Under perioden 13/3 - 7/4 kommer NSVA att undersöka VA-ledningarna gällande ett antal fastigheter på ovan nämnda adresser i Förslöv. Berörda fastighetsägare kommer att aviseras via vykort.

NSVA kommer att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera att dagvatten respektive spillvatten från berörda fastigheter går till rätt ledning. Det kan innebära att det ryker från stuprör och brunnar. Fastighetsägaren bör se till att vattenlås i handfat, dusch, toaletter, pannrum, källare med mera är fyllda, så att inte rök tränger in i bostaden. Röken är ofarlig, men kan utlösa brandlarm.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen utförs, men NSVA behöver komma åt brunnar och stuprör på fastigheten. Om vi behöver komma in i huset kontaktar vi berörd fastighetsägare separat.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

För mer information se www.nsva.se/felkopplat

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-03-13 08:00 Beräknas klart: 2017-04-07