Åstorp

Planerat arbete 2017-04-24 10:55
Åstorp: årlig spolning i Hyllinge och Åstorp

Mellan den 27 april och den 31 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Hyllinge och Åstorp. Spolningen kommer att ske vardagar mellan klockan 8-16, ej under helger.

Beräknade hålltider för spolningen

Hyllinge: torsdag 27/4 till tisdag 9/5

Åstorp: torsdag 4/5 till onsdag 31/5

Kvidinge tätort kommer också att spolas, men i nuläget är datumen inte klara.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Spola kallvatten i minst 30 minuter (högsta tryck), eventuellt längre. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med de besvär som arbetet medför. Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet i Åstorps kommun.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-04-27 08:00 Beräknas klart: 2017-05-31
Pågående projekt 2016-12-02 08:54
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2016-2017 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2017
Läs mer >>