Driftinformation

Pågående projekt 2016-10-27 11:31
Helsingborg: Drottning Margaretas gata till S:t Peders gata

I samband med att Helsingborgs stad bygger om trafikmiljön vid Bergaliden förnyar NSVA två äldre huvudvattenledningar i sträckan mellan Drottning Margaretas gata och S:t Peders gata.

Startdatum: 2016-10-31 08:00 Beräknas klart: Innan årsskiftet 2016/2017
Läs mer >>
Planerat arbete 2016-10-26 13:56
Bjuv: Jens Billes gata och Bokgatan, Billesholm

Torsdag den 27 oktober mellan klockan 08:30-15:30 kommer vattentillförseln att vara avstängd till fastigheterna på ovan nämnda adresser på grund av inkopplingsarbeten.

Berörda fastighetsägare har aviserats.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-10-27 08:30 Beräknas klart: 2016-10-27 15:30
Tillfällig driftstörning 2016-10-25 16:05
Helsingborg: Helsingborg

I samband med underhållsarbetet vid Fredriksdals vattentorn kloreras vattnet som en extra säkerhet. Arbetet kommer att pågå under hösten. Klorhalten är under gränsvärdet och är helt ofarlig men kan ge smak och lukt åt dricksvattnet. Detta märks främst i vattentornets närområde, som Fredriksdal och Ringstorp, men även Mariastaden och Laröd kan känna av klorsmak i vattnet. Klorhalten ligger under gällande gränsvärde (0,40 mg/l) och är helt ofarlig. Kloret klingar snabbt av ute i ledningsnätet. Det innebär att de flesta kunder får en klorhalt som ligger under 0,10 mg/l.

En del människor är överkänsliga mot klor. Ett tips är att tillsätta en knivsudd askorbinsyra per liter vatten. Då avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffär.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-10-25 16:05 Beräknas klart: 2016-11-11
Planerat arbete 2016-10-24 10:45
Bjuv: Ekeby

Med start tisdagen den 25 oktober kommer NSVA att påbörja spolning av vattenledningar i Ekeby. Spolningarna pågår till och med fredagen den 4 november. Spolningarna kommer att utföras vardagar mellan klockan 08.00- 15.30, ej helgdagar.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck och missfärgning av vattnet. Under korta perioder kan du även bli utan vatten. Du påverkas den eller de dagar som spolningen sker i ditt närområde, inte annars. Vi kan tyvärr inte ge exakt tid för ditt område.

NSVA rekommenderar inte att man dricker vattnet när det är missfärgat. Vår rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar (högsta tryck) tills vattnet blir klart och rent igen innan man dricker det. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på tel 010- 490 97 00.

Undvik att diska och tvätta under tiden spolningen pågår.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-10-25 08:00 Beräknas klart: 2016-11-04 15:30
Pågående projekt 2016-10-19 14:46
Landskrona: Järnvägsgatan

Under våren har vi bytt ut dricksvatten- och dagvattenledningarna på Järnvägsgatan mellan Nygatan och Österleden. Samtidigt har Landskrona stads entreprenör PEAB lagt om gatstensbeläggningen på vägsträckan. 

I projektet ingår även byte av dagvattenledning på Österleden. Detta arbete kommer att utföras våren 2017.

 

Startdatum: 2016-03-01 08:00 Beräknas klart: våren 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-10-19 14:44
Helsingborg: Furutorpsgatan

NSVA kommer på uppdrag av Helsingborgs stad utföra VA-arbete på Furutorpsgatan och det gäller sträckan mellan Södra Stenbocksgatan och Gasverksgatan.

Startdatum: 2016-08-24 08:00 Beräknas klart: 18 november
Läs mer >>
Planerat arbete 2016-10-06 14:36
Helsingborg: Fredriksdals vattentorn

Ett planerat underhållsarbete påbörjas i dag den 6 oktober på Fredriksdals vattentorn. Det är taket som ska få en ny beläggning. Området runt tornet spärras av och kommer att vara avspärrat till och med den 11 november.

Arbetet kommer inte att medföra någon driftstörning.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-10-06 14:36 Beräknas klart: 2016-11-11
Pågående projekt 2016-09-20 08:12
Bjuv: Jens Billes gata och Ängsgatan, Billesholm

Dricksvattenledningen som idag ligger i ovan nämnda gator är i dåligt skick och flertalet läckor har uppstått. För att trygga dricksvattendistributionen till fastigheterna kommer den befintliga vattenledningen att bytas ut.

Startdatum: 2016-10-03 08:00 Beräknas klart: slutet av november
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-09-08 13:16
Helsingborg: Elinebergsvägen

Med start i slutet av september 2016 kommer NSVA att lägga en ny huvudvattenledning i Elinebergsvägen, i sträckan mellan Ramlösavägen och Lagmansgatan.

Startdatum: 2016-09-26 08:00 Beräknas klart: juni 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-07-15 09:03
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-09-12 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-07-13 13:00
Svalöv: området Parken, Teckomatorp

Nytt spillvattenledningsnät skall dras ut till åtta st fastigheter. Systemet blir trycksatt spillvattenledning och varje fastighet kommer att få en LTA-station.

Startdatum: 2016-09-19 08:00 Beräknas klart: december 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: Hösten 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-31 16:30
Helsingborg: Aspavägen och Södra Kvistoftavägen, Kvistofta

NSVA har av Helsingborgs stad fått i uppdrag att bygga ut avloppsledningsnätet till fastigheter vid Aspavägen och Södra Kvistoftavägen.

Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp ett (väster om Södra Kvistoftavägen) beräknas klart under sommaren 2016 och etapp två (öster om Södra Kvistoftavägen) kommer att pågå under peioden 15 januari - 15 april 2017.

Startdatum: 2016-02-29 08:00 Beräknas klart: april 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-19 08:00
Helsingborg: Runristargatan

Med början vecka 14 byter vi ut vattenledningarna som försörjer fastigheterna på Runristargatan med vatten. Samtidigt byter Öresundskraft ut fjärrvärmeledningarna i området.

Startdatum: 2016-04-04 07:00 Beräknas klart: Sommaren 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-07 08:00
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2016-2017 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-11-16 08:00
Svalöv: Norrvidinge

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till 119 fastigheter i Norrvidinge med omnejd är så gott som klar. Inkopplingen är dock försenad, dels på grund av att dricksvattenproverna ännu inte är godkända, dels då NSVAs upphandling av LTA-pumpstationer har blivit överklagad och måste göras om. Vi beräknar att inkoppling till kommunalt vatten och avlopp kan ske i början av 2016.

Startdatum: 2015-03-16 10:05 Beräknas klart: Början av 2016
Läs mer >>